Het belang van dakbegroeiing

Dakbegroeiing

Vegetatie kan de invloed van gebouwen op het milieu verminderen door zonlicht te absorberen en te weerkaatsen, lucht te filteren en een habitat te bieden voor vele andere organismen. De aanwezigheid van vegetatie beschermt een gebouw ook tegen neerslag die de inhoud zou kunnen beschadigen, en vermindert het risico op brand doordat brandbare materialen minder lang aan de elementen worden blootgesteld. Vegetatie kan om verschillende redenen op daken worden aangetroffen. Sommige dakbeplantingen worden aangebracht voor louter decoratieve doeleinden. Andere dienen als toegangsweg voor onderhoudspersoneel of als ankerpunten voor zonnepanelen of andere soorten apparatuur voor het opwekken van duurzame energie. Vegetatie wordt ook gebruikt om de verwarmingskosten in sommige klimaten te helpen verlagen en dekken in andere klimaten te helpen koelen. Dakbeplanting moet worden beschouwd als een essentieel onderdeel van alle nieuwbouwprojecten en verbouwingen aan bestaande structuren.

Soorten vegetatie voor daken

Vegetatie op een dak kan worden ingedeeld op basis van de functie die zij vervult. Deze functies en de meest geschikte soorten zijn:

  • Reflecteren en absorberen van zonlicht – Dit wordt bereikt met planten die glanzende bladeren hebben (b.v. Silver Lace Vine – Muscari armeniacum – of Creeping Fig – Ficus Microcarpa). Andere planten die zonlicht absorberen worden vaak gebruikt om de ruimte boven een gebouw te verfraaien, zoals de blauweregen, jasmijn en klimrozen.
  • Luchtfiltering – Sommige planten hebben bladeren die deeltjes in de lucht kunnen 'vangen' en 's nachts zuurstof afgeven, waardoor de hoeveelheid schadelijke kooldioxide in de lucht wordt verminderd. Dit is vooral nuttig voor gebouwen die 24 uur per dag, 7 dagen per week worden gebruikt of die gelegen zijn op plaatsen met veel verkeersvervuiling.
  • Creëren van habitat voor insecten, vogels en andere organismen – Bepaalde soorten bloemen trekken bestuivers aan, terwijl andere planten kunnen dienen als een thuis voor vogels, vleermuizen, eekhoorns en andere harige wezens.

Wat te planten op een dak

Er zijn een aantal soorten dakbegroeiing die geschikt zijn voor de meeste klimaten. In het algemeen moeten deze worden geselecteerd op basis van het klimaat en het dakbedekkingsmateriaal van het gebouw. Er moet ook rekening worden gehouden met schaduwbehoeften, aangezien sommige dakplantensoorten bladverliezend zijn en de wintermaanden niet overleven. Dit zijn planten die geschikt zijn voor alle klimaten, zelfs die met hete zomers of koude winters.

Stappen voor het planten van een nieuwe daktuin

  • Selecteer de juiste dakplantensoort voor het dak en de locatie. Veel lokale kwekerijen kunnen hierbij helpen. Een plant die geschikt is voor een dak in een kustgebied kan bijvoorbeeld ongeschikt zijn voor een dak in een berggebied.
  • Kies de ideale daklocatie. Een dak in de buurt van een gebouw zal bijvoorbeeld andere eisen stellen dan een dak midden in een bos.
  • Bereid de daklocatie voor. Dit omvat het verwijderen van puin en puinveroorzakende organismen van het dak, zoals mos, korstmossen en andere schimmels.
  • Het installeren van een systeem om afvloeiwater op te vangen. Dit is noodzakelijk voor veel dakplantensoorten die regelmatig water nodig hebben. Het meest gebruikelijke type is een druppelirrigatiesysteem, dat gebruik maakt van kleine plastic pijpjes om het water rechtstreeks naar de plantenwortels te leiden.
  • Het planten van de daktuin. Zorg ervoor dat de planten op de juiste afstand van elkaar staan, zodat de lucht goed kan stromen en ze elkaar niet in de schaduw stellen.

Conclusie.

Dakplanten kunnen veel voordelen bieden aan gebouwen, van duurzame energieopwekking tot habitat voor wilde dieren. In dit artikel hebben we enkele van de belangrijkste voordelen van dakbeplanting belicht. Bij het kiezen van de juiste soort voor een gebouw moet met veel factoren rekening worden gehouden, waaronder het klimaat en het dakmateriaal, maar met een beetje onderzoek is het mogelijk een plant te vinden die veel voordelen oplevert voor het milieu en de gebruikers van het gebouw.